manifest na hrvatskom

MANIFEST - „FAIR & SQUARE - Fairtrade made in Europe“
U Sint-Martens-Latemu, 19. lipnja 2006.

„Fair & Square - Made in Europe“ manifest je kojim bismo željeli objasniti naš cilj da (u svojoj prodavaonici u Sint-Martens-Latemu) prodajemo isključivo proizvode proizvedene lokalno, nacionalno i unutar Europske unije. Ovim manifestom htjeli bismo potrošače osvijestiti o važnosti poštene trgovine i pravednih proizvoda te pridonijeti izgradnji humanijeg svijeta, skrećući pozornost na vrijednosti EKOLOGIJE, ZDRAVLJA i SOCIJALNE SIGURNOSTI.

1. Europski proizvodi proizvode se na EKOLOŠKI odgovoran način.

Lokalni, nacionalni i europski proizvođači podliježu strogim propisima, kako na razini država članica, tako i na razini Europske unije. Jedina svrha ovih propisa jest očuvati okoliš sigurnim za život.
U zemljama s niskim plaćama zaštita okoliša nije prioritet. Ni lokalne vlasti, niti multinacionalne tvrtke koje tamo proizvode svoje robne marke ne ulažu dovoljno napora u očuvanje okoliša. Nažalost, niski troškovi važnije su im od dobrobiti ljudi i okoliša.

2. Nadzorna tijela država članica i Europske unije brinu za očuvanje ZDRAVLJA proizvoda, s ciljem zaštite kako radnika tako i potrošača.

Stroge kontrole sigurnosti proizvoda kojima podliježu europski proizvođači ograničavaju rizik od alergija, raka, trovanja, ozljeda itd., kako kod potrošača tako i kod radnika koji ih proizvode.
Prijevoz robe morskim putem (koji jako opterećuje okoliš!) može biti vrlo štetan, budući da se za suzbijanje plijesni u brodskim kontejnerima koriste izrazito otrovne tvari. Povrh toga, proizvodni postupci u zemljama s niskim plaćama često su opasni za radnike, a tako proizvedeni proizvodi onečišćeni su sastojcima koji su u Europi zabranjeni. Velik dio uvezenih proizvoda stoga je škodljiv i opasan po javno zdravlje. Zbog toga bi te proizvode trebalo temeljitije ispitati pri uvozu u Europu. U procjeni sigurnosti proizvoda trebalo bi primijeniti jednake standarde kvalitete kojima podliježu naše europske tvrtke. Dok god to ne budemo činili, omogućavamo dovođenje potrošača u zabludu i narušavanje tržišne utakmice na štetu europskih proizvođača. Jednako tako, i radnici u zemljama s niskim plaćama trebali bi biti zaštićeni primjenom proizvodnih postupaka koji ih neće izložiti bolestima ili opasnostima.

3. Europski proizvodi proizvode se na DRUŠTVENO odgovoran način.

Svaki radnik u Europi ima pravo na pravednu plaću za svoj posao. To mu jamči socijalno zakonodavstvo usvojeno na demokratski način. Cijena socijalne sigurnosti u Europi uključena je u cijenu europskih proizvoda.
Velik dio proizvodnje premješta se u zemlje s niskim plaćama u ime slobodnog tržišta, zanemarujući gubitak socijalnog kapaciteta kako u Europi tako i u zemljama s niskim plaćama. Uvjeti rada u tim zemljama daleko su gori od naših. Dječji rad, nedostatak socijalne sigurnosti, iskorištavanje radnika - ukratko, nedostatak radne etike - omogućavaju jeftinu proizvodnju svjetskih robnih marki. Tko će plaćati naše mirovine ili financirati našu zdravstvenu zaštitu? Tko će osigurati socijalne usluge radnicima u zemljama s niskim plaćama? To je nemoguće jeftinim proizvodima, budući da socijalna sigurnost - bilo da je jamči vlada ili privatni sektor - ima svoju cijenu.

Očito je da briga za EKOLOGIJU, ZDRAVLJE i SOCIJALNU SIGURNOST utječe na cijenu proizvoda. Međutim, nedostatak brige za ove vrijednosti u našem zapadnom društvu ima još veću cijenu - i financijsku i ljudsku. Ne samo za nas, već i za našu djecu i unuke. Ne samo za Europljane, već i za sve ljude svijeta.
Dobrobit svih ljudi ovisi o solidarnoj, pravednoj i poštenoj organizaciji društva. Europa je s pravom primjer cijelom svijetu u području socijalne zaštite, očuvanja okoliša i brige za zdravlje. „FAIR & SQUARE“ poziv je na potrošnju europskih proizvoda. Razmislite o tome i informirajte se pri svakoj kupnji bilo kojeg proizvoda, jer jedino pažljivim odabirom i promišljenom potrošnjom možemo naš okoliš, zdravlje i socijalnu sigurnost promijeniti nabolje.

Uvoz iz zemalja s niskim plaćama = uvoz siromaštva.

Bart & Caroline Teirlynck - Kortrijksesteenweg 222 - BE-9830 Sint-Martens-Latem

bart@teirlynck.be

manifest Nederlands
manifest na hrvatskom
manifiesto español
manifesto English
manifeste Français
manifesto Italiano
manifesto Portugues
info
Home